American Cars Club Brno

PŘIDEJTE SE K NÁM

Staňte se členem American Cars Clubu Brno

American Cars Club Brno, "ACC Brno" je občanské sdružení, které bylo založeno jako výhradně zájmové neziskové sdružení občanů, kde primární podstatou je vzájemné setkávání-se osob, které jsou příznivci popř. vlastníci historických motorových vozidel, jejichž původ a výroba je spojena se United States of America, podpora a propagace těchto motorových vozidel, navazování vztahů s jinými sdruženími a subjekty obdobných zájmů.

Klub usiluje o navazování kontaktů s lidmi, jež mají zájem o US vozidla, v přátelském duchu neformálních setkání. ACC Brno provádí klubové testace historických vozidel, které jsou jednou z podmínek získání historických registračních značek (SPZ), což je podmínka pro provozování historických vozidel na pozemních komunikacích v České republice. Dále ACC Brno nabízí poradenství z oblasti US vozidel ať už technického charakteru týkajícího se přímo vozidel nebo např. servisování vozidel, dovozu dílů z USA, dohledávání původu vozidel apod. Toto poradenství funguje převážně na základě osobních zkušeností členů klubu. 

Foto : Jan Mikolášek
Foto : Jan Mikolášek
Foto - Roman Hanák Jr
Foto - Roman Hanák Jr

PREZENTAČNÍ ČINNOST

Výstavy a akce

American Cars Club Brno se každoročně účastní akce na BVV Brno s názvem Veterántechna Brno. Tato akce se koná na 2x ročně vždy na jaře a na podzim. Náš klub je její nedílnou součástí a pravidělně prezentuje svá auta a svou činnost.

Klubové aktivity přes letní sezónu jsou rozmanité. Pořádáme vlastní akce a setkání. Účastníme se různých vyjížděk, výletů, dobročinných akcí, prezentací apod. Vše funguje na dobrovolné fázi v rámci přátelských kontaktů v klubu i mimo něj.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi pomůžeme či poradíme